Jazzworld Logo


myJazzworld presents Portrait of Sepp Werkmeister


myJazzworld presents Portrait of Sepp Werkmeister

TV Portrait of Jazz photographer Sepp Werkmeister
on Bayern 3 TV Capriccio 11-2009